Dr Angus MacDonald- Maidean Dubh’ an Donais (The Black Sticks Of The Devil)

AUD $24.95

Category:

Description

MacDonald’s musical influences were formed growing up in Glenuig in Moidart and from visits to his mother’s people in South Uist where the piping tradition was especially strong.
17 tracks include: Angus MacKinnon of Eigg / MacBeth’s Strathspey / Stornoway Castle, Dh’ith na Coin na Maragan / Reel of Tulloch / Muileann Dubh / Cailleach Liadh Ratharsair, The Air Tune / Fàg a’ Phìob Bhochd / The Hawk, Murachadh Thobha Churraig Dhuibh / Maighdeanan a’ Choire Dhuibh / Cur na Gobhair às a’ Chreig / Chuckie MacLellan’s Reel, Roderick MacDonald’s Strathspey / CBCs Glen and Carl / MacFarlane’s Rant / Ciaran Tourish, John MacFadyen of Melfort / Dora MacLeod / The Little Cascade, Con Cassidy’s / An Ath Bhanais / Jimmy Ward’s Jig / Nighean na Caillich, A Thearlaich Òig a’ Chuailein Chiataich / Fear a’ Choire / Mànus Mòr na Guaille / Fìre Faire, Essan Cottage / The St Valery Pipes / Coinneach air an Stiùir, Highland Harry / Back of the Change House / Dan J Campbell’s Reel / Stumpie, Luinneag Mhic Leòid / Chloe’s Passion / Co Ni Mire ri Màiri / Highland Jig, Kantara to El Arish / Ewe With The Crooked Horn / Sandy Cameron / The Flaggon, Òran Mòr Mhic Leòid / Maidean Dubh’ an Donais / Nach Dannsadh am Ministear, Buntata’s Sgadain / Jonnie Sullivan’s Reel / Sir Ronald MacDonald’s Reel / Mary MacDonald’s Reel, Fr Eugene’s Welcome to Cape North / Goose Cove / Larry and Eleanor Parks, The Maids in the Green / Bill Lamey’s Jig / Connaughtman’s Rambles, Dhanns i Leam, a Mhaighdeann Bhrèagha / South Uist Golf Club / A-null Thar nan Eileanan Dh’ Ameireagaidh Gun Tèid Sinn or Over The Isles To America / The Lads of Mull.

Additional information

Artist

Dr Angus MacDonald

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dr Angus MacDonald- Maidean Dubh’ an Donais (The Black Sticks Of The Devil)”

Select your currency