Gillebride MacMillan – Freumhan Falaichte

USD $16.20

Description

Freumhan Falaichte – Hidden Roots is the brand-new album from Gaelic singer, songmaker, poet and writer Gillebride MacMillan, well-known for his role as Gwyllyn the Bard in Outlander, All 11 tracks on this album are self-composed melodies and self-written lyrics in Gillebride’s native Gaelic. Freumhan Falaichte is a body of work that explores personal, societal and political themes, as well as Gaelic traditions and customs. 11 tracks: Baile Nam Bard, Duan An Fhogarraich, Craobh An Teaghlaich Feum Thu Radh a-Rithist?, An Bal, Dileab, Tha d’Eanchainn Alainn, A Chailinn Donn, Eun Beag, Santiago &  Tha Mi Sgith A-Nochd A Ghaoil.

Select your currency