Brigh Na Nollaig – A Selection Of Gaelic Carols In Support Of Highland Hospice

AUD $24.95

Out of stock

Category:

Description

A selection of Gaelic carols in support of Highland Hospice.The 12 carols were first recorded for broadcast on BBC Alba and include:Bha Buachaillean An Duthaich Shear (Julie Fowlis), A’Righ Nan Righrean (James Graham),Rhoda’s Air / Tune For Senna (Flying Fiddles),Ainglean Chuala Sinn Gu H-Ard (Margaret Stewart, Julie Fowlis, Paul McCallum) ,Fada Cian Ann An Staball (Kathleen MacInnes, Bun Sgoil Ghaidhlig Inbhir-Nis),A’Leanabh Ghil Mhilis (Margaret Stewart),Taladh Chriosda (Inverness Gaelic Choir),Bha Sneachda Na Chuibhrig (Maggie MacDonald), Ann Am Baile Rioghail Dhaibhidh (Julie Fowlis), Midwinter Waltz / Christmas Eve (Bruce MacGregor, Caledonian Canal Ceilidh Trail),Leanabh An Aigh (Paul McCallum and In The Bleak Midwinter / Heights Of Casino (Lews Castle College, Benbecula).

Additional information

Artist

Various Artisits

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Brigh Na Nollaig – A Selection Of Gaelic Carols In Support Of Highland Hospice”

Select your currency